Penerbitan Pusat Bahasa NUSA

Kunci Jawapan untuk peringkat PSLE, O-Level dan N-Level

Koleksi Kompilasi Karangan terbaik dari Peraduan "Saya Boleh Mengarang" 

Siri Buku Panduan "Saya Boleh Mengarang" oleh Cikgu Hayati Abdullah terbitan EPH

Buku ini boleh didapati di cawangan Popular Bookstore

Lungsuri lelaman http://www.sayabolehmengarang.com/penerbitan untuk keterangan lanjut tentang siri buku panduan "Saya Boleh Mengarang".