• Yang Iskandar

Bongkar Rahsia Imbuhan PeN- (I)

Awalan PeN- dapat berubah-ubah bentuknya menjadi:

  • pe-

  • pem-

  • pen-

  • peng-

  • penge-

Makna Awalan PeN-

Untuk kali ini, kita akan cuba huraikan awalan Pe -

Berikut ialah contoh awalan Pe -

Awalan pe-

Awalan pe-

Adakah kamu dapat memberikan contoh perkataan bermula dengan awalan 'pe-' ?

Pusat Bahasa

www.nusa.sg