• Yang Iskandar

Bercuti!

Hah, pasti kamu sudah tahu jawapan kuiz di lelaman Facebook kami!

Minggu ini, kita akan belajar tentang kata kerja & maknanya.

Apakah contoh awalan ber-... ?

Apakah makna awalan 'Ber - ...' ?

Tahukah kamu bahawa ada 12 makna awalan Ber-...

Berikut ialah makna awalan 'Ber-...'

Hah, jadi gunakanlah awalan 'Ber-... ' dalam karangan kamu!

Pusat Bahasa Nusa

www.nusa.sg

31 views