• Yang Iskandar

[Lisan] Bertimbang Rasa Di Pusat Makanan

Sudahkah anda bersedia untuk peperiksaan lisan PSLE Ogos ini? Marilah berlatih!

Tema: Bertimbang Rasa Di Pusat Makanan

Soalan 1: Bolehkah kamu menceritakan satu amalan yang baik dalam video tadi?

Soalan 2: Pernakah kamu mengalami sesuatu yang kurang memuaskan di sebuah pusat makanan?

Ceritakan pengalaman tersebut.

Soalan 3: Pada pendapat kamu, bagaimanakah kita dapat memupuk sifat bertimbang rasa dalam diri rakyat Singapura?

Pusat Bahasa NUSA

www.nusa.sg

89 views