• Yang Iskandar

Panduan Menjawab Rangsangan Grafik dan Interaksi Penulisan

Rangsangan Grafik.

Rangsangan grafik ialah suatu komponen dalam kertas bahasa Melayu yang terdiri daripada soalan-soalan berdasarkan sebuah teks brosur, iklan dan sebagainya.

Panduan menjawab rangsangan grafik

1. Baca soalan

2. Garis bawah kata kunci

3. Lihat rangsangan grafik

4. Kenal pasti komponen yang dicari

Komponen Rangsangan Grafik

 • Tujuan Iklan

 • Tujuan Kegiatan

 • Anjuran

 • Untuk Siapa

 • Masa

 • Tempat

 • Pendaftaran

 • Harga

 • Hadiah

 • Atur Cara

 • Keterangan Lanjut

Teliti brosur yang berikut.

Cara terbaik untuk menjawab soalan berkenaan brosur ini adalah dengan membulatkan kata-kata bantu.

Berikut ialah contoh interaksi penulisan

Semoga panduan ini dapat membantu anda dalam peperiksaan bahasa Melayu! 😀

#StrategiSelasa bersama Pusat Bahasa Nusa

167 views