Teknik Peperiksaan Lisan PSLE 2018

10 Jul 2018

 

Sudahkah ANDA bersedia untuk peperiksaan Lisan PSLE 2018 pada tanggal 16 & 17 Ogos 2018 yang menyumbang kepada 25% markah keseluruhan?

 

 

Format dan Komponen Peperiksaan Lisan PSLE (2018)

 

1. Bacaan Lantang: 20 markah

 

- Sebutan sentiasa baik dan jelas

- Bacaan amat lancar

- Jeda dan rentak sesuai dan tidak teragak-agak

- Variasi nada sesuai

 

2. Perbualan: 30 markah

 

Respons Peribadi dan Pengembangan Idea (15m)

- Memerlukan bantuan yang minimal

- Mampu memberikan respons yang komprehensif serta pengembangan yang cukup

- Melibatkan diri dalam perbualan dan bertukar-tukar idea secara konsisten

 

Penggunaan bahasa dan kelancaran (15 m)

- Menggunakan pelbagai kosa kata yang sesuai

- Mampu bertutur dengan lancar dan jelas

1. Teknik Bacaan Lantang

 • Senyum

 • Pandang wajah pemeriksa

 • Beri ucap selamat

 • Minta izin untuk duduk

 • Ucap terima kasih

 • Bacaan Baku

 • Tidak terburu-buru

 • Suara yang lantang

 • Intonasi menarik

 • Penekanan pada perkataan tertentu

 • Bergantung pada tanda baca

 • Ucap terima kasih

 

Contoh sebutan-sebutan yang mengelirukan:

 • Universiti

 • Unik

 • Televisyen

 • Telefon

 • Komputer

 • Elektronik

 • Trafik

 • Generasi

 • Leka

 • Lena

 • Digital

 • Teknologi

 • Kamera

2. Teknik Penerangan Berdasarkan Video

 

Tema: Menjaga Alam Sekitar

 

Soalan 1: Apakah langkah-langkah menarik yang dipaparkan dalam video tadi untuk membantu kita

                 menjaga alam sekitar?

 

Soalan 2: Ceritakan pengalaman kamu menyertai aktiviti sekolah yang berkaitan dengan penjagaan

                 alam sekitar.

 

Soalan 3: Bagaimanakah pihak sekolah dapat menggalak para pelajar untuk menjaga alam sekitar?

 

 

Jenis soalan yang anda boleh jangkakan:

 

 

 Panduan untuk menjawab soalan berdasarkan Pengalaman:

 

 

 

 

 

Selamat maju jaya! :)

 

 

 

Pusat Bahasa NUSA

www.nusa.sg

 

 

Tags:Lisan

Please reload

Featured Posts

Marilah Belajar Peribahasa!

17 Jul 2018

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive